Riksarkivets emigrantprotokoll-API

APIet er delt i to underpunkter:

Personer

http://emigrant.arkivverket.no/personer der man kan hente ut samtlige personer som emigrerte.
Parametere som kan brukes for å begrense søkene:
Eksempeler:

Steder

http://emigrant.arkivverket.no/steder med steder det ble emigrert til. Eksempeler: